Naše služby

Ponúkame Vám nákladnú prepravu od kusových zásielok až po celovozové zásielky

KUSOVÉ ZÁSIELKY

Preprava kusových zásielok v rámci Prešovského a Košického kraja.

CELOVOZOVÉ ZÁSIELKY

Preprava celovozových zásielok do 24,5 tony v rámci Európskej Únie.

ZASIELATEĽSTVO

Zabezpečíme Vám prepravu od malého balíka až po zásielku na celý kamión v rámci celej Európskej Únie.

ŠPEDÍCIA

Sprostredkovanie prepráv.

ADR

Preprava nebezpečného tovaru podľa dohody ADR.

SŤAHOVACIE SLUŽBY

V prípade záujmu o služby našej prepravnej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať